Myndigheter, CBD olja och frustration

Visst är det tråkigt när man ser en enkel och effektiv lösning för ett problem, som egentligen är ett icke-problem – skapat rakt ur tomma intet, som de flesta problem. Men det här problemet påverkar andra, som inte har varit med och skapat problemet – och dem som INTE har skapat problemet skall betala för problemskaparnas tid så att de kan upprätthålla problemskapandet. Problemet jag pratar om idag är CBD olja och myndigheternas dans med klassificering av ämnet.

Det finns ingen anledning att inte göra CBD olja lagligt

Så säg att du håller en maskros i handen, och jag har aldrig sett en maskros innan (och det är jag som bestämmer). Jag rycker maskrosen ur handen på dig och tittar lite argt på dig, vad fan!? Har jag verkligen godkänt att du går omkring och håller i den där? Den kan ju vara farlig, gå och sätt dig och tänk på vad du har gjort medan jag undersöker den här potentiellt livsfarliga plantan. Du, som är väl bevandrad i maskrosornas värld undrar vad all den här aggressionen kommer från och känner dig något felbehandlad, du vet ju att maskros inte är farliga. Du sitter länge och väntar på att få ett godkännande av maskrosen så att du återigen skall få hålla den och uppskatta dess skönhet.

Maskrosen är CBD olja

Och jag är myndigheterna, min misstänksamhet mot dig är den lagstiftade nolltoleransen, det är ju nästan så att man knappt vågar säga vad man tycker längre eftersom det eventuellt är emot någon lagstiftning. CBD olja har inga som helst farliga effekter, och det vet myndigheterna om – det har aldrig ens varit på kartan att det skulle vara farligt. Ändå har det gått flera år sedan nirvara CBD olja kom ut på marknaden och det har fortfarande inte godkänts som ett naturläkemedel, CBD olja ligger fortfarande i en laglig gråzon och vi som kontinuerligt får oljan ryckt ur våra händer för inspektion börjar undra vad det är som dröjer? Räcker det inte med att se att produkten är ofarlig för att kunna göra den laglig? Det är något som inte fungerar som det skall, jag vet inte om det är maktmissbruk, fallerande byråkrati eller bara skilda åsikter som slås mot varandra. Vad det än är så fungerar det inte längre.